Ватега (Аэродром "Ватега")

....
аэродром
аэродром
аэродром
аэродром
аэродром
аэродром
аэродром
аэродром
аэродром
аэродром
Бункер
Бункер
Бункер
Дороги
Дороги
аэродром
аэродром